Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Kdo je Jihomoravská oblast AC?

Jihomoravská oblast je jednou z pěti organizačních celků - oblastí  Apoštolské církve. V současné době je tvořena šesti sbory - Brno, Břeclav, Hodonín, Hustopeče, Jihlava, Vyškov. Ačkoliv nás dělí desítky kilometrů, tak nás zároveň spojuje odhodlání sloužit našeho Bohu. Chceme společně naplňovat Boží vůli v rámci celého regionu, který nám Bůh svěřil. Naší touhou je, aby se Boží království rozrůstalo a mohly vznikat další sbory a misijní stanice. Každý sbor je odlišný a ve své různorodosti si chceme být požehnáním a pomocí. Společně spolupracujeme v různých oblastech - zakládání sborů, prorocký seminář, setkání žen, služba mládeži a dětem, společná oblastní bohoslužba a další.

Komu jsou stránky určeny?

Tyto stránky slouží především pro vnitřní potřebu členů sborů naší oblasti. Jsou místem pro předávání organizačních informací o oblasti, dokumentů či materiálu pro službu sborů a aktualit ze života oblasti. Chceme, aby také byly místem, kde budeme společně čerpat povzbuzení ze společné spolupráce. Můžete se tak těšit na fotky a možná i videa.