Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Kontakty

Senior oblasti
Viktor Baláž
Lípová 2, Vyškov, 682 01
email: balaz.viktor@seznam.cz
mob: +420 739 600 007

Sbory v oblasti

Brno
Životského 10, 618 00 Brno
Telefon: +420 739 600 006, +420 739 584 243, +420 739 600 054
e-mail:  apetauer@seznam.cz 
www.ac-brno.org
 

Bohoslužby    neděle: 8,30 a 10,30

Břeclav
Tylova 6, Břeclav - Poštorná
e-mail: breclav@apostolskacirkev.cz
www.acbreclav.cz

Bohoslužby    neděle: 9,00

Hodonín
Komenského 8, 695 01 Hodonín
tel.: 518 354 634, mobil: 739 584 095
e-mail: ac_hodonin@seznam.cz
www.achodonin.cz

Bohoslužby    neděle: 9,00

Hustopeče
Kollárova 7, 693 01 Hustopeče
tel. 519431633
email: hustopece@apostolskacirkev.cz
www.achustopece.cz

Bohoslužby:    neděle: 8,30

Jihlava
Telečská 1802/68, 586 01 Jihlava
e-mail: ac.ji@tiscali.cz
www.ac.ji.cz

Bohoslužby:    neděle: 9,30

(Sál multikulturního Centra, Masarykovo nám. 34)

Vyškov
Křesťanské centrum, Lípová 2, 682 01 Vyškov
e-mail: acvyskov@centrum.cz
www.ac.vys.cz

Bohoslužby    neděle: 9,30