Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Archiv článků

Každý rok v tomto čase se pastoři a starší našich sborů se svými manželkami scházejí spolu s Úzkou radou naší církve. Tento čas nazýváme oblastní pastorálkou. Naším záměrem je, aby jak starší, tak i jejich manželky byli informováni o aktuálním dění v církvi.  Téma letošního...

Prorocký seminář

28.10.2012 16:00
V pořadí 15. prorocký seminář se uskuteční v Hodoníně v neděli 28.10. 2012 od 16,00. Hlavními řečníky budou maželé Kozicovi, kteří jsou misionáři AoG ve Vyškově.
Mládež Jihomoravské oblasti AC zve na každoroční setkání na Maliné. Letos se uskuteční od pátku 8.6. do neděle 10.6. Přihlásit se je možné na adrese: https://malina2012.g6.cz/      Program sjezdu:     Pátek 8.6. 17:00 registrace 18:00...

Oblastní setkání sester

12.05.2012 09:30
Vyber si život - Další setkání sester proběhne ve 12.5. v Křesťanském centru Vyškov.

Prorocký seminář

29.04.2012 16:00
V pořadí již 14. tý prorocký seminář proběhne v neděli 29.4. od 16,00 hod. v Břeclavské modlitebně AC.  Tématem tohoto setkání je „PROROCTVÍ - nadpřirozená součást  služby a života křesťana“
Seminář, který má pomoci k zakládání nových sborů v naší jihomoravské oblasti se uskuteční tentokrát 13. a 14. dubna v Křesťanském centru Vyskov, Lipová 2. Hlavními řečníky bude tým z Anglie a Brazílie. Kontaktní osobou je Jiří Pospíšil, tel. +420739600008
Záznamy: 21 - 26 ze 26
<< 1 | 2 | 3