Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Vítejte na stránkách Jihomoravské oblasti Apoštolské církve

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám: Radujte se.“ 

Filipským 4, 4

Apoštol Pavel velmi jasně povzbuzuje členy církve ve Filipech k tomu, aby se radovali. Dokonce to vyznívá jako příkaz a nejen doporučení. Radost je i ovoce Ducha svatého a mělo by být přirozenou součástí života křesťana. Samozřejmě také procházíme nelehkými situacemi a možná se v ní právě nacházíte či možná v průběhu roku budete. I v takových situacích nám však Bůh může dát pokoj a dokonce i radost. Radost z vykoupení, vztahu s Bohem, vztahů v církvi, či třeba z toho, že jsme ráno vstali z postele a Boží milost stále trvá. 

Důvěřujme i v tomto roce našemu Bohu – On bude zdrojem naší radosti.  Nehemjáš pozvbuzoval Izraelský nárok, aby „Radost z Hospodina bude vaší záštitou."

Buďme také těmi, kdo přináší radost do života druhých lidí. Někdy to může být úplně obyčejné povzbuzení a někdy pomoc v nalezení Spasitele a věčného života. K tomu jsme povoláni!

Přidávám i naše rodinné PF.  senior oblasti Viktor Baláž

 

Zřejmě každý z vás jste někdy sestavovali obrázek puzzle. Někdy to vyžaduje velikou trpělivost a jednoduše řečeno - je to pořádná makačka. Výsledkem naší snahy pak může být velmi pěkný obraz. Věřím, že Bůh vidí nejen každého z nás a jednotlivé body, ale vidí i celkový obraz složený právě z jednotlivých rozdílných sborů a jednotlivců. Každý dílek puzzle je velmi důležitý, aby byl obraz úplný. Stejně věřím, že je důležitý každý sbor a jednotlivec pro Boží dílo v naší oblasti. Každý z nás může jiným způsobem přispět k budování a vzájemnému požehnání. Budeme ve své víře a službě vidět i potřeby druhých sborů a celé oblasti? Přál bych si, aby tomu tak bylo a mohli jsme společně sloužit k naplnění Boží vůle na Jižní Moravě a Vysočině. Pojďme se společně modlit a také prakticky naplňovat naše povolání pro tuto část země. Pozvedněme ve víře svůj zrak a podívejme se až za pomyslné horizonty. Jsem si jist, že Boží záměry s námi jsou o dobrých věcech a duchovní proměně Jihomoravské oblasti. Vidíš to taky? Pokud byste se rádi modlili, tak požádejte o zaslání modlitebních bodů. 

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.