Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Prorocký seminář

29.04.2012 16:00

V pořadí již 14. tý prorocký seminář proběhne v neděli 29.4. od 16,00 hod. v Břeclavské modlitebně AC. 

Tématem tohoto setkání je „PROROCTVÍ - nadpřirozená součást  služby a života křesťana“