Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

On the Red box

19.01.2013 09:00

Srdečně Vás zveme na evangelizační seminář, který se uskuteční dne 19.1.2013 v Břeclavi! Součástí seminářů je i možnost zúčastnit se pouliční evangelizace, která se koná v pátek 18.1.2013 ve Znojmě. Pokud budete mít zájem této evangelizace zúčastnit, prosíme, pošlete informaci na emial  AC Břeclav  nejpozději do 7.1.2013.