Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Oblastní bohoslužba Vyškov

23.03.2014 09:30

 Každoroční společná bohoslužba oblasti se letos uskuteční ve Vyškově. Tématem je zdravá a silná rodina. A protože součástí rodinného života je i společné jídlo, prosíme, abyste si vzali něco k zakousnutí.

Plakát si můžete stáhnout zde