Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Oblastní setkání sester

22.04.2017 09:30

Milé sestry, i letos se můžete těšit na oblastní setkání, které proběhne v Brně 22. 4. 2017 od 9,30 v modlitebně AC Brno, Životského 10. Sloužit bude sestra Daralena Bean, která spolu se svým manželem slouží misijně na Slovensku.

Plakát ke stažení zde: