Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Oblastní setkání sester

28.03.2015 09:30

Zveme vás na oblastní setkání sester, které se i letos uskuteční v budově brněnského sboru. Tedy na Životského 10. Začátek je v 9,30. Letošním hostem je sestra Marta Tóthová.  

Plakátek si můžete stáhnout zde: