Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Oblastní setkání mládeže "Maliná"

14.06.2013 00:00

Každoroční setkání naší mládeže pod názvem "Maliná" se letos uskuteční mimořádně v Černé Hoře. Tedy ne v tomto balkánském státě, ale u nás v blízkosti Brna. Nicméně, účstníci se mohou těšit na zahraniční hosty, a věříme, i příjemný čas s Bohem a spolu na vzájem. Pozvánku si stáhněte  tady .