Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Oblastní setkání Maliná

08.06.2012 17:00

Mládež Jihomoravské oblasti AC zve na každoroční setkání na Maliné. Letos se uskuteční od pátku 8.6. do neděle 10.6.

Přihlásit se je možné na adrese: https://malina2012.g6.cz/

Program sjezdu:

Pátek 8.6.
17:00 registrace
18:00 večeře
19:00 start - představení hostů, info
19:10 chvály
19:45 texas time (preaching etc....)
20:30 modlitby
21:30 čajovna, skupinky
23:00 večerka

Sobota 9.6.
7:30 modlitby
8:00 snídaně
9:00 Texas workshops
11:00 Zakládání sborů (pro dobrovolníky)
11:45 free time
12:00 oběd
14:30 footbal/baseball/games
18:00 večeře
19:00 start, information
19:10 chvály
19:45 Texas time (preaching etc...)
20:30 modlitby
21:30 táborák
23:00 večerka

Neděle 10.6.
7:30 modlitby
8:00 snídaně
9:00 info, modlitby
9:10 chvály, svědectví, sbírka
9:40 Texas time (preaching etc....)
10:35 modlitby
10:55 svědectví
11:10 společné foto
12:00 oběd
13:00 odjezd