Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Oblastní půst a modlitby

05.05.2014 00:00

Rada oblasti vyhlásila na 5.5.2014 postní a modlitební den. Doporučujeme, aby se členové Jihomorvaské oblasti AC postili dle možností a modlili za potřeby našeho regionu. V každém sboru oblasti by měla probhíhat tento den společná moditební setkání.  

Seznam moditebních bodů je možné stáhnout si zde: