Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Oblastní "pastorálka"

23.11.2013 09:00

Pravidelné setkání pastorů, starších a jejich manželek s úzkou radou se letos uskuteční v sobotu 23.11. v Břeclavě. Rok 2013 v naší oblasti nese podtitul  "Za horizonty". Je mnoho věcí, které  nám zakrývají výhled na Boží zaslíbení a Boží plány. Cílem setkání je nechat se povzbudit a motivovat k pohledům, které jsou nám normálně skryté.

Celá pozvánka ke stažení zde: