Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Oblastní konference sester - Brno

26.04.2014 09:30
Podobně jako minulý rok i letos se uskuteční oblastní setkání sester. Uskuteční se 26. dubna od 9,30 v budově AC Brno, Životského 10. Pozvánku si můžete stáhnout zde: