Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Oblastní bohoslužba

17.03.2013 09:30

Jako každý rok, tak i letos se uskuteční oblastní bohoslužba Jihomoravské oblasti AC. Tentorkát se sejdeme v Hustopečích v kulturním domě. Kázat bude biskup AC na Slovensku, bratr Ján Lacho.

Pozvánku si můžete stáhnout   zde :