Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Loutkový seminář

23.03.2013 09:00

Přijměte pozvání na společné setkání, kterým leží na srdci služba dětem. Všichni účastníci se mohou naučit jak v této oblasti sloužit efektivněji a jak zvládnout a využít loutkohereckou techniku. Někteří se naučí loutky i šít. Kromě nových vědomostí a povzbuzení ke službě si můžete domů odvézt ukázkovou loutkovou videokazetu, střihy na loutky a CD se 70 scénáři loutkových scének a audionahrávky na dvou CD po 13 scénkách. Těšíme se na vás!!!

Termín semináře: 23. března 2013 v 9,00 hod.

Registrace od: 8,00 hod

Místo: Křesťanské centrum Vyškov, Lípová 2

Předpokládaný program:

9,00-12,00 Dopolední seminář

druhy loutek a jejich využití

loutkoherecká technika

složení programu a příprava vystoupení

týmová práce, založení divadélka

klubová činnost

zabezpečení technické stránky

praktické rady „jak začít“

12,00-13,30 Přestávka na občerstvení, kávu, oběd

13,30-16,30 Odpolední semináře

okénko pro loutkové divadélko Lampion (svědecví, zkušenosti)

praktické zacházení s loutkou

ukázka a výuka šití loutek pro zájemce (předem přihlášené na šití)

17,30 – představení pro pozvané a veřejnost

 

Celý plakát je možné si stáhnout zde:

Příhlašovací formulář je zde: