Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Konference mužů

18.03.2017 09:00

V rámci Jihomoravské oblasti pořádáme letos již druhý ročník konference pro muže. Ta minulá byla velmi povzbuzující, proto vás zveme i letos a věříme, že Bůh bude mezi námi jednat. Místem konání je  ÚMČ Brno – Jundrov známé také jako Kulturní centrum a kino Svratka, ulice Veslařská 56; GPS: 49.2077300N, 16.5552653E

Plakát je možné stáhnout  zde :