Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Buduj své manželství

25.05.2013 09:30

Z důvodu nemoci bratra Ericha Theise je seminář zrušen. Na stránkách oblasti budete informováni o případném náhradním termínu. Současně prosíme o modlitby za jeho brzké uzdravení. SoučSoučsnSouuzdravení ě