Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Naše aktivity

Zakládání sborů - projekt NOE

Cílem naší oblasti je zakládat nové sbory v našem okolí. Za tímto účelem pořádáme různá setkání a semináře. Nejen ti, kdo jsou povolání Bohem zakládat nové sbory, ale každý křesťan by měl mít ve svém srdci touhu budovat Boží církev zde na zemi. Od roku 2014 v oblasti probíhá projekt zakládání sborů NOE, do kterého jsou mnohé sbory zapojené. Více na https://projektnoe.webnode.cz/

Prorocké semináře

Cílem prorockých seminářů je vzájemné povzbuzování k používání darů Ducha svatého. Jsme přesvědčeni, že proroctví, vidění a další dary Ducha mají být nedílnou součástí života každého křesťana.

Oblastní setkávání mládeže

Má dnešní mládež lehčí nebo těžší život? Zeptejte se jich! Ale určitě mají radost, když mohou být spolu a hovořit o věcech, které jsou jim blízké. Proto každý rok pořádá naše oblast minimálně jedno společné setkání - Maliná. Toto již tradiční místo označuje nejen, kde se tato akce koná, ale stalo se synonymem pro vzájemnou spolupráci jihomoravské mládeže.

Setkávání sester

Každý věk přináší své radosti a starosti. Setkání sester pomáhá budovat vztahy mezi ženami různého věku. Součástí těchto setkání bývají různá svědectví, vyučování a sdílení.

VOŠMT, pobočka Brno

 

Vyšší odborná škola misijní a teologická, se sidlem v Kolíně, se rozhodla vytvořit místní pobočku v Brně. Tímto je umožněno členům naší oblasti vzdělávat se v oblasti teologie a misie. Jednotlivé předměty je možné studovat jak na kredit pro Global University, nebo jen ve formě náslechu - pro osobní budování.

 

Práce s dětmi

V životě naší oblasti nezapomínáme ani na ty nejmenší. Službu dětem a mládeži považujeme za velmi důležitou. Proto i vnašich aktivitách má své významné místo.

Royal Rangers
v rámci JMO máme dvě pravidelná setkání ročně. Jedním z nich je oblastní víkendovka a druhým pak dětské odpoledne v městě některé Přední hlídky.  

Nedělní škola
Každou neděli je možné v rámci bohoslužeb ve všech sborech naší oblasti navštívit takzvanou "besidku", tedy program pro děti.  

Seminář pro služebníky s dětmi
V letošním roce proběhne poprvé i celooblastní setkání pracovníků s dětmi, aby se vzájmeně povzudili a inspirovali.