Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Media:

Manželské poradenství - Lubomíř Lacho 

19. 4. 2018, KC NADĚJE Bučovice (studijní Oblastní rada JMO)

nahrávky z seminářů jsou k dispozici u pastorů | plakátekfotky

--------------------------------------------------------------

Oblastní slavnost - 14. 5. 2017, Nesovice

--------------------------------------------------------------

Oblastní konference mužů - 18. 3. 2017, Brno

Nahrávky ke stažení:
 
Fotky ke stažení zde

--------------------------------------------------------------

Oblastní konference mužů - 19. 3. 2016, Brno

--------------------------------------------------------------

Oblastní setkání sester - 28. 3. 2015, Brno

Fotogalerie ze setkání

Nahrávky ze setkání

--------------------------------------------------------------

Oblastní setkání sester - 26. 4. 2014, Brno

ac-brno.org/cs/kategorie/146-oblastni-konference-sester-2014

--------------------------------------------------------------

 

Oblastni setkání sester - 1. června 2013, Brno

Lucka Balážová - svědectví

Jana Kozicová - svědectví

Erika Cupalová - svědectví

Helena - svědectví

Marta Cupalová - závěrečné slovo

Oblastní setkání sborů JM oblasti AC - 17. března 2013, Hustopeče

Jan Lacho - biskup AC Slovensko - Dívej se z a horiz onty

Fotky z oblastní bohoslužby -  Fotky  

Video z oblastní bohoslužby - video

Oblastní setkání sester - 12. května 2012, KC Vyškov

Dáša Pospíšilová -  Vyber si život

Marta Cupalová   - Prokletí a požehnání

Foto z akce - https://acjmo.rajce.idnes.cz/2012_05_12_-_Setkani_sester_ve_Vyskove