Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Kalendář akcí

Oblastní půst a modlitby

05.05.2014 00:00
Rada oblasti vyhlásila na 5.5.2014 postní a modlitební den. Doporučujeme, aby se členové Jihomorvaské oblasti AC postili dle možností a modlili za potřeby našeho regionu. V každém sboru oblasti by měla probhíhat tento den společná moditební setkání.  Seznam moditebních bodů je možné stáhnout...
Podobně jako minulý rok i letos se uskuteční oblastní setkání sester. Uskuteční se 26. dubna od 9,30 v budově AC Brno, Životského 10. Pozvánku si můžete stáhnout zde:
        Každoroční společná bohoslužba oblasti se letos uskuteční ve Vyškově. Tématem je zdravá a silná rodina. A protože součástí rodinného života je i společné jídlo, prosíme, abyste si vzali něco k zakousnutí. Plakát si můžete stáhnout zde

Oblastní "pastorálka"

23.11.2013 09:00
Pravidelné setkání pastorů, starších a jejich manželek s úzkou radou se letos uskuteční v sobotu 23.11. v Břeclavě. Rok 2013 v naší oblasti nese podtitul  "Za horizonty". Je mnoho věcí, které  nám zakrývají výhled na Boží zaslíbení a Boží plány. Cílem setkání je nechat se povzbudit a...
V říjnu proběhne první přípravná konferenc/setkání pro lidi, kteří uvažují o zapojení do projektu:   NOE - projekt zakládání sborů na Jižní Moravě NOE - projekt na Jižní Moravě mezi sbory AC ve spolupráci s organizací NLI. Projekt by měl probíhat v období 2013 - 2018. Bližší info o projektu v...
Každoroční setkání naší mládeže pod názvem "Maliná" se letos uskuteční mimořádně v Černé Hoře. Tedy ne v tomto balkánském státě, ale u nás v blízkosti Brna. Nicméně, účstníci se mohou těšit na zahraniční hosty, a věříme, i příjemný čas s Bohem a spolu na vzájem. Pozvánku si stáhněte...

Konference pro sestry

01.06.2013 09:30
Tentokrát v Brně a na téma: "Zamyšlení nad změnami, které se týkají každé z nás." Více informací najdete zde:

Buduj své manželství

25.05.2013 09:30
Z důvodu nemoci bratra Ericha Theise je seminář zrušen. Na stránkách oblasti budete informováni o případném náhradním termínu. Současně prosíme o modlitby za jeho brzké uzdravení. SoučSoučsnSouuzdravení ě  
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>