Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Archiv článků

        Každoroční společná bohoslužba oblasti se letos uskuteční ve Vyškově. Tématem je zdravá a silná rodina. A protože součástí rodinného života je i společné jídlo, prosíme, abyste si vzali něco k zakousnutí. Plakát si můžete stáhnout zde

Oblastní "pastorálka"

23.11.2013 09:00
Pravidelné setkání pastorů, starších a jejich manželek s úzkou radou se letos uskuteční v sobotu 23.11. v Břeclavě. Rok 2013 v naší oblasti nese podtitul  "Za horizonty". Je mnoho věcí, které  nám zakrývají výhled na Boží zaslíbení a Boží plány. Cílem setkání je nechat se povzbudit a...
V říjnu proběhne první přípravná konferenc/setkání pro lidi, kteří uvažují o zapojení do projektu:   NOE - projekt zakládání sborů na Jižní Moravě NOE - projekt na Jižní Moravě mezi sbory AC ve spolupráci s organizací NLI. Projekt by měl probíhat v období 2013 - 2018. Bližší info o projektu v...
Každoroční setkání naší mládeže pod názvem "Maliná" se letos uskuteční mimořádně v Černé Hoře. Tedy ne v tomto balkánském státě, ale u nás v blízkosti Brna. Nicméně, účstníci se mohou těšit na zahraniční hosty, a věříme, i příjemný čas s Bohem a spolu na vzájem. Pozvánku si stáhněte...

Konference pro sestry

01.06.2013 09:30
Tentokrát v Brně a na téma: "Zamyšlení nad změnami, které se týkají každé z nás." Více informací najdete zde:

Buduj své manželství

25.05.2013 09:30
Z důvodu nemoci bratra Ericha Theise je seminář zrušen. Na stránkách oblasti budete informováni o případném náhradním termínu. Současně prosíme o modlitby za jeho brzké uzdravení. SoučSoučsnSouuzdravení ě  
Jedná se o pravidelné setkání vedoucích mládeží naší církve. Tentokrát v moditebně AC Břeclav. Další informace naleznezte  zde: 

Loutkový seminář

23.03.2013 09:00
Přijměte pozvání na společné setkání, kterým leží na srdci služba dětem. Všichni účastníci se mohou naučit jak v této oblasti sloužit efektivněji a jak zvládnout a využít loutkohereckou techniku. Někteří se naučí loutky i šít. Kromě nových vědomostí a povzbuzení ke službě si můžete domů odvézt...

Oblastní bohoslužba

17.03.2013 09:30
Jako každý rok, tak i letos se uskuteční oblastní bohoslužba Jihomoravské oblasti AC. Tentorkát se sejdeme v Hustopečích v kulturním domě. Kázat bude biskup AC na Slovensku, bratr Ján Lacho. Pozvánku si můžete stáhnout   zde :

On the Red box

19.01.2013 09:00
Srdečně Vás zveme na evangelizační seminář, který se uskuteční dne 19.1.2013 v Břeclavi! Součástí seminářů je i možnost zúčastnit se pouliční evangelizace, která se koná v pátek 18.1.2013 ve Znojmě. Pokud budete mít zájem této evangelizace zúčastnit, prosíme, pošlete informaci na emial...
Záznamy: 11 - 20 ze 26
<< 1 | 2 | 3 >>