Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 739 600 007
balaz.viktor@seznam.cz

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2017 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Zakládání sborů

Zakládáme sbory, které zakládají další sbory.